israelinfo.co.il - פרסום באתרפרסום באתר
שיטות תשלום
שיטות תשלום
רוסית   עברית

תשלום באשראי
אנא חייגו 052-3-570425בימי חול, בין השעות 9:00-19:00.

תשלום בהמחאה בבנק
אנא רשמו המחאה לפקודת אינטרלינק אינפו בע"מ והפקידו בכל סניף של בנק הפועלים לחשבון מס' 068964, סניף 634, על שם אינטרלינק אינפו בע"מ.

תשלום בהמחאה בדואר
אנא רשמו המחאה לפקודת אינטרלינק אינפו בע"מ.
להגנה מפני שימוש זר בהמחאה, אנא רשמו "למוטב בלבד" בשדה הריק למעלה וציירו קרוס (שני קווים מקבילים). במילה "לפקודת" יש למחוק את כל האותיות בלבד האות ל'.

אנא שלחו את ההמחאה בדואר רגיל לכתובת: רח' האחד עשר 25/10 ראשון לציון 75351. חשוב לכתוב את מען השולח בצד השני של המעטפה!

העברה בנקאית
אנא הורו לבנק שלכם להעביר כסף לחשבון מס'068964, סניף 634, על שם אינטרלינק אינפו בע"מ. את ההעברה כדאי לבצע מחשבון בבנק הפועלים.

תשלום במזומן
אנא הפקידו מזומן בכל סניף של בנק הפועלים לחשבון מס' 068964, סניף 634, על שם חברת אינטרלינק אינפו בע"מ.

חשוב! לאחר ביצוע התשלום אנא התקשרו 052-3-570425 בימי חול, בין השעות 9:00-19:00.
הרץ קמפיין ב-Israelinfo
השיגו תוצאות מצוינות באמצעות פרסום אצלינו והפכו ללקוח קבוע שלנו.

אינטרלינק אינפו בע"מ   
054-2347484   

קבלו מאיתנו המלצה על קמפיין המתאים ביותר למטרה ולתקציב שלכם.
הנכם מספקים שירות/מוצרים:
תקציב הפרסום שלכם בחודש:
חומרי הפרסום:
שם החברה:
איש קשר:
מספר טלפון:
דוא"ל:
שאלות ובקשות:
הקלידו את המספר שמוצג בתמונה:    

israelinfo — ישראל על כף ידך © 2000 — 2019
פיתוח האתר ובעלות אינטרלינק אינפו בע"מ.